ารจับปิ๊กเป็นหนึ่งในพื้นฐานการเล่นกีตาร์ที่สำคัญ เพราะหากคุณจับไม่ถูกต้องแล้ว มันจะส่งผลกระทบให้คุณไม่สามารถต่อยอดการเล่นขั้นสูงได้ อีกทั้งยังทำให้สำเนียงการเล่นออกมาแปร่งๆ Ohlor นำวิธีจับปิ๊กกีตาร์ให้ฝึกดังนี้

แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีอ่านแทปกีตาร์

วิธีจับปิ๊กกีตาร์ที่ถูกต้องทำอย่างไร

1กางนิ้วให้ถูก: ทำเหมือนว่าคุณกำลังจับกระดาษแผ่นบางๆด้วยนิ้วชี้กับนิ้วโป้ง ในขณะที่นิ้วอื่นพับเก็บอยู่

วิธีจับปิ๊กกีตาร์ที่ถูกต้อง

 

2จับปิ๊ก: โดยออกแรงจับตรงกลางของปิ๊กด้วยส่วนของนิ้วตรงกลางวิธีจับปิ๊กกีตาร์ที่ถูกต้อง

แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีโหลดวีดีโอและเพลงจาก Youtube

3เหลือปลายปิ๊กไว้: คุณควรเหลือปลายปิ๊กไว้เล็กน้อยประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ทังนี้ระยะที่เหลืออาจต่างกันโดย:

  • การเล่นคอร์ด: ควรเหลือปลายปิ๊กไว้เยอะหน่วยเพื่อความอ่อนไหวในการดีดคอร์ด (Strumming) คุณอาจเลือกที่จะเหลือเนื้อที่ปิ๊กน้อยหากต้องการเล่นคอร์ดแนวร็อคที่มีความดุดันมากขึ้น
  • การเล่นโซโล่: ควรเหลือปลายปิ๊กไว้เล็กน้อยเพื่อให้เกิดความกระด้างเวลาดีด เพราะมันจะทำให้คุณเปลี่ยนโน๊ตและดีดสลับไปมาอย่างรวดเร็วมากกว่าการที่คุณเหลือปลายปิ๊กไว้เยอะๆ เพราะมันจะทำให้คุณช้าลง
แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีไล่สเกลกีตาร์

วิธีจับปิ๊กกีตาร์ที่ถูกต้อง

วิธีจับปิ๊กกีตาร์ที่ถูกต้อง

วิดีโอประกอบวิธีจับปิ๊กกีตาร์ที่ถูกต้อง

รูปประกอบจาก: Wikihow.com, flickr.com/photos/gawelfr/