ที่จริงแล้ววิธีตัดเค้กที่คุณทำมาตลอดทั้งชีวิตอาจเป็นวิธีที่ผิดก็ได้ วันนี้ Ohlor นำวิธีตัดเค้กที่เป็นความลับไว้เกือบร้อยปีที่จะทำให้เค้กคุณอร่อย, นิ่ม, หวานตลอดเวลาและเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าเดิม ซึ่ง Alex Bellos นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้ซึ่งนำวิธีดังกล่าวกลับมาอีกครั้ง

วิธีตัดเค้กแบบทั่วไป

ปกติแล้วเราตัดเค้กแบบผ่าจากจุดศูนย์กลางแล้วแยกออกเป็นรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อย ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิด แต่วิธีตัดเค้กที่คุณทำอยู่แบบนี้จะทำให้เค้กที่ยังไม่ได้กินแห้งและหมดความอร่อยไปโดยพลันหากคุณไม่ทานให้หมดในวันนั้น ดังนั้นเขาจึงแนะนำว่าเราควรตัดเค้กเสมือนว่าเราจะเก็บมันไว้กินในวันอื่นๆด้วย

วิธีตัดเค้ก (1)

วิธีตัดเค้กที่คุณทำอยู่แบบนี้อาจเป็นวิธีที่ผิดก็ได้นะ

 

วิธีตัดเค้กที่ถูกต้อง

ที่จริงแล้ววิธีนี้มีถูกเผยแพร่เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 1906 ในนิตยสาร Nature Magazine ซึ่ง Alex Bellos นักคณิตศาตร์ชาวอังกฤษได้นำวิธีดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้งโดยมีขั้นตอนดังนี้:

1เริ่มจากหั่นตรงกลางออกก่อน

 

วิธีตัดเค้ก (2)

2หลังจากที่เอาชิ้นตรงกลางออกแล้วก็ประกอบส่วนที่เหลืออยู่ (ซึ่งจะทำให้ด้านที่ถูกฝากออกถูกประกบปิด ทำให้รักษาความสดของเค้กไว้ได้) โดยใช้หนังยางรัดเค้กเพื่อเพิ่มความกระชับ

 

วิธีตัดเค้ก (3)

 

3หั่นตรงกลางซ้ำอีกรอบแล้วเอาชิ้นที่ได้จากการหั่นตรงกลางออกไป

 

 

วิธีตัดเค้ก (4)

 

4หลังจากเอาชิ้นที่หั่นจากตรงกลางออกแล้วก็ประกบชิ้นที่เหลือ (อย่าลืมเอาหนังยางรัดด้วย)

 

 

วิธีตัดเค้ก (5)

 

5ทำซ้ำอีกในลักษณะเดียวกันไปเรื่อยๆ

 

 

วิธีตัดเค้ก (6)

ดูง่ายๆจากภาพเคลื่อนไหว

วิธีตัดเค้ก

วิธีโอประกอบวิธีตัดเค้ก

รูปประกอบ: Viralnews.biz/