ที่จริงวิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์คือท่าไหนก็ได้ที่ว่ายได้เร็วและถนัดที่สุดตามใจคนว่าย แต่ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องท่านี้มีชื่อว่า Crawl Stroke  เนื่องจากเป็นท่าที่ว่ายได้ง่ายจากสรีระทางธรรมชาติและมีลู่น้ำมากกว่าท่าอื่น ๆ ทำให้เป็นที่นิยมฝึกเป็นท่าแรกก่อนท่าอื่นๆ

วิธีว่ายน้ำท่ากบวิธีว่ายน้ำท่ากรรเชียงวิธีวิดพื้นที่ถูกต้องวิธีวิ่งให้เร็ววิธีวิ่งให้ไม่เหนื่อย

วิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 1

วิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ให้เร็วและถูกต้องทำอย่างไร?

1จัดท่าวางตัวให้ถูก: เริ่มต้นเสมือนว่าคุณนอนคว่ำไปในน้ำโดยหัวก้มไปที่ก้นสระ และทำตัวให้ขนานไปกับระดับน้ำ โดยจังหวะที่คุณจ้วงซ้ายขวาสลับกันหัวของคุณควรอยู่ที่ตรงกลางจนกระทั่งสูดหายใจอีกครั้ง (ท่าที่ผิดคือการหันหัวไปข้างหน้าทำให้มีแรงเสียดทานน้ำมาก) ทั้งนี้ คุณควรที่จะคงระดับสะโพกไว้ที่ผิวน้ำเพื่อความสมดุลและความเร็วในการว่าย และผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่คอและอย่าเกร็งมาก จำไว้ว่าการวางตัวมีผลมากในการทำความเร็วในท่านี้

วิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ (1)

การจัดท่าวางตัวให้ถูกมีผลต่อความเร็วมาก

2เตรียมจ้วงไปข้างหน้า: โดยยกแขนข้างหนึ่งออกมาเหนือน้ำพร้อมกับงอข้อศอก เพื่อที่จะให้แขนของคุณจ้วงไปข้างหน้าให้ได้ระยะมากที่สุด ในขณะที่แขนข้างที่ไม่ได้ยกเหนือน้ำก็ให้พายไปข้างหลัง (ส่วนพายไปข้างหลังจะอธิบายในขั้นตอนที่ 4)

วิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ (2)

ยกแขนข้างหนึ่งออกมาเหนือน้ำพร้อมกับงอข้อศอก

 

แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีต่อยหมัดหนึ่งนิ้ว (One Inch Punch)

3จ้วงไปข้างหน้า: ยืดแขนและจ้วงไปจ้างหน้าให้ได้ไกลที่สุดเพื่อเพิ่มความเร็วและเป็นการใช้ Stroke อย่างคุ้มค่า ไหล่ของคุณจะต้องช่วยส่งกำลังไปด้วย มือที่จ้วงควรจะให้นิ้วเรียงชิดติดกับและโค้งงอเล็กน้อย ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งก็ให้พายไปข้างหลังจนกระทั่งขนานกับลำตัว

วิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ (3)

ยืดแขนและจ้วงไปจ้างหน้าให้ได้ไกลที่สุดเพื่อเพิ่มความเร็วและเป็นการใช้ Stroke อย่างคุ้มค่า

4พายไปข้างหลัง: เมื่อจ้วงไปข้างหน้าได้ระยะแล้วก็พายไปข้างหลัง (Catch) วิธีพายแบบปกติจะกางแขนประมาณ 120 องศาแล้วพายไปข้างหลัง (Straight Arm Technique) แต่หากคุณต้องการที่จะว่ายให้เร็วขึ้นโดยใช้ Stroke น้อยลงต่อระยะทางเท่าเดิม ควรที่ใช้วิธียกข้อศอกสูงขณะพายไปข้างหลัง (High Elbow Technique) ซึ่งจะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จะเลือกใช้วิธีพายแบบไหนให้ดูความถนัดของคุณด้วย ซึ่งจังหวะนี้ฝ่ามือจะเปรียบเสมือนไม้พายของเรือและจะต้องมั่นใจว่ามันส่งพลังดันน้ำไปข้างหลังเพื่อผลักคุณไปข้างหน้าอย่างแท้จริง หากคุณรู้สึกว่าท่าของคุณมันไม่ค่อยดันน้ำไปข้างหลังเท่าไหร่ แปลว่าคุณอาจว่ายผิดวิธีอยู่ และหลังจากที่คุณทำขั้นตอนนี้เสร็จก็สลับข้างแล้วเริ่มใหม่

วิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ (4)

จังหวะนี้ฝ่ามือจะเปรียบเสมือนไม้พายของเรือและจะต้องมั่นใจว่ามันส่งพลังดันน้ำไปข้างหลังเพื่อผลักคุณไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

5เตะขา (Flutter kick) ที่จริงแล้วการเตะขาเป็นสิ่งที่ต้องทำขนานกันไปกับการใช้แขนว่ายที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยคุณควรจะเน้นการเตะขาที่ถี่แทนที่จะเตะช่วงใหญ่ๆ ซึ่งเหตุผลของการเตะนี้ไม่ได้เพียงเรื่องของความเร็วโดยตรง แต่เป็นการควบคุมสมดุลของร่างกายที่จะมีผลต่อความเร็วสุดท้ายในที่สุด

แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีต่อยให้แรง

 

 

วิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ (5)

การเตะนี้ไม่ได้เพียงเรื่องของความเร็วโดยตรง แต่เป็นการควบคุมสมดุลของร่างกายที่จะมีผลต่อความเร็วสุดท้ายในที่สุด

 

แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีฟันศอกให้แรง

 

6หายใจอย่างสมดุล. การหายใจเป็นเทคนิคที่สำคัญมากในการเพิ่มความเร็วไม่แพ้กับความแข็งแรงของร่างกาย โดยปกติแล้วคุณควรหายใจทุกๆ 3 Stroke (จำนวนอาจต่างกันไปตามความสามารถในการหายใจของแต่ละคน)

  • คุณต้องหายใจด้วยปากไม่ใช่จมูกเพื่อสูดอากาศได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว
  • เวลาที่หันหน้าขึ้นมาหายใจไม่ควรยกขึ้นมาทั้งหน้าแต่ควรหันขึ้นมาเฉพาะครึ่งหน้าให้พ้นน้ำก็พอเพื่อไม่ให้เสียความเร็วในการว่าย
  • ทิศทางของหน้าเวลาหายใจคือควรหันไปข้างๆไม่ใช่ข้างหน้า
  • คุณควรหายใจข้างสลับกันเพื่อความสมดุลโดยหายใจเข้าด้านขวาเมื่อคุณกำลังจะยกแขนขวาออกจากน้ำ และหายใจเข้าด้านซ้ายเมื่อกำลังจะยกแขนซ้ายออกจากน้ำ และหายใจออกในน้ำในช่วงประมาณ 3 Stroke ก่อนที่จะหายใจเข้าครั้งต่อไป
วิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ (6)

การหายใจเป็นเทคนิคที่สำคัญมากในการเพิ่มความเร็วไม่แพ้กับความแข็งแรงของร่างกาย

 

 

 

วิดิโอประกอบวิธีว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

รูปประกอบ: Wikimedia.org, Wikihow.com