เรื่องของผู้นำที่ดีกับผู้นำที่แย่คงเป็นเรื่องที่คุยกันไม่จบ แต่อย่างไรก็ดี นี่คือแผนภาพ 10 ประเด็นที่ใช้ในการอธิบายความต่างระหว่างผู้นำที่ดี (Leader) กับผู้นำที่แย่หรืออาจเป็นแค่หัวหน้าธรรมดา (Boss) ซึ่งทุกคนสามารถเอาไปใช้ปรับทัศนคติการทำงานต่างๆได้อย่างดี

Boss กับ Leader ต่างกันอย่างไร

1. Boss คือหัวหน้า แต่ Leader คือเพื่อนร่วมงาน (Colleague)
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ7

2. Boss เน้นที่กระบวนการ แต่ Leader เน้นที่คน
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ9

3. Boss จะพูดว่า “จงไปซะ” แต่ Leader จะพูดว่า “เราไปด้วยกันเถอะ”
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ3

4. Boss จะเข้ามาคุมทุกสิ่งอย่าง แต่ Leader จะให้บทบาทและอำนาจกับคุณ
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ4

5. Boss จะคิดระยะสั้น แต่ Leader จะคิดระยะยาว
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ5

6. Boss จะปกครองคุณด้วยความกลัว แต่ Leader จะปกครองคุณด้วยความเคารพ
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ10

7. Boss จะคิดแต่ตัวเอง แต่ Leader จะเห็นใจผู้อื่น
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ2

8. Boss จะเอาแต่เครดิต แต่ Leader จะให้เครดิตลูกน้องและทีม
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ6

9. Boss จะพูดว่า “ฉัน”  แต่ Leader จะพูดว่า “เรา”
วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ1

10. Boss เอาแต่ใช้ลูกน้อง แต่ Leader จะพัฒนาลูกน้อง

วิธีอธิบายความต่าง Boss vs Leader ด้วยภาพ8

รูปประกอบจาก: 9gag.com

แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีการเอาตัวรอดในที่ทำงาน