วิธี Zip ไฟล์ (ซิป) เป็นวิธีการที่ทำให้ไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เพลง เอกสารต่างๆมีขนาดเล็กลงหรือถูกบีบอัด (Compression) แต่คุณภาพยังเหมือนเดิม ซึ่งทำให้คุณประหยัดเนื้อที่ Harddisk ได้อย่างมาก แถมยังทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเร็วขึ้นได้อีกด้วยจากการที่มีเนื้อที่ในการใช้ทำ Virtual Memory ได้มากขึ้น

วิธี Zip ไฟล์ทำอย่างไร

ก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมที่สามารถซิปไฟล์ได้ เช่น Winzip, 7-zip, Winrar เป็นต้น โดยหลังจากดาวน์โหลดแล้วก็สามารถซิปไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. สร้าง Folder (ต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ)

2. ใช้ Ctrl A หรือ ใช้ลูกศรเม้าส์ ลากคุมทั้งไฟล์ ก็ได้

3. Click  Mouse ขวา เลือก Add to “How to.rar”

Zip1

4. โปรแกรมจะทำ Create ไฟล์

Zip2

5. จะได้ชื่อไฟล์ How to ที่ได้ทำการ Zip เรียบร้อยแล้ว 

(การ Zip จะไม่ทำให้ไฟล์เดิมหายไป เพราะเป็นการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่)

Zip3

6. จากนั้น Double Click ที่ไฟล์ Zip ตามรูป

Zip4

7. Click ที่ Extract To เพื่อที่จะ Save File ไว้ในที่เราต้องการจัดเก็บ แล้ว click คำว่า OK เป็นอันเสร็จ

Zip5

ประโยชน์ ก็คือ เป็นการประหยัดเนื้อที่ในคอมพิวเตอร์ของเรา และสามารถเก็บไฟล์งานต่างๆได้มากขึ้น และไฟล์ที่เล็กนี้แหละ สามารถส่ง Mail ได้หลายๆไฟล์อีก