รวมโฆษณาสุดซึ้งของวันพ่อสากล

ทุกๆวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายนจะนับเป็นวันพ่อของหลายๆประเทศในตะวันตกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาฯ​ซึ่งในทุกๆปีก็จะมีโฆษณาดีๆจากบริษัทดังๆหลายแห่งออกมาให้เราชมกัน